Meliora Software

Meliora Software

バランス良く、使えるXtraを揃えてる。ドラッグ&ドロップを感知できる Xtraは Windows MacOSXともに使用できるのは嬉しい。

 • IMidi Xtra
 • Melix DataBase Xtra
 • Drag&Drop Xtra
 • Window Xtra
 • HandyDialog Xtra
 • Twain Xtra
 • Desktop Xtra
 • KeyboardControl Xtra
 • Registry Xtra
 • MagicRes Xtra
 • MagicVolumer Xtra